2 To 2/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.05.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. B. K. a spol., § 20, § 14 ods. 1, § 221 ods. 1, 4 písm. a/ Tr. zák.