2 To 17/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.11.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Miroslav Štvrtecký a spol., § 296 Tr. zák. a iné