2 To 15/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.10.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Mgr. Eva Zámečníková, § 144/1,2c,d,f Tr. zák. a iné
ZRUŠENÉ