2 To 15/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 04.10.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. M. B., § 261 ods. 1 Tr. zák.