2 To 14/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Róbert Nigut, § 144/1,2e Tr.zák.