2 To 13/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.12.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Jozef Širila, § 333/1 Tr.zák.
ZRUŠENÉ