2 To 12/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 07.02.2017 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Sergio Giovanni Gandolfo, Salvatore Giampiccolo
§ 270 ods. 1 ods. 2, ods. 3 písm. a/, ods. 4 písm. b/ Tr. zák. a iné
ZRUŠENÉ