2 To 12/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Luboš Kosík, § 270/2,4b Tr.zák. a iné