2 To 12/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.02.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. O. M. a spol., § 329/1,2 Tr. zák. a iné