2 To 1/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.06.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Martin Chalama, § 333/1 Tr. zák.