2 To 1/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 01.07.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. P.Č. a spol., § 250 ods. 1, ods. 4 Tr. zák.
zrušené