2 To 1/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.05.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. A. B, § 333 ods. 1 Tr. zák.