2 To 1/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 21.08.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
JUDr. O.M. a spol., § 329 ods. 1, 2 Tr. zák. a iné - ZRUŠENÉ