2 To 11/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.10.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Alexander Csiba, § 329 Tr. zák.