2 To 11/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.10.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ.K. a spol. § 20, § 333/1,2b/ Tr. zák. a iné