2 To 11/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 27.03.2012 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. K., § 329 ods. 1, 2 Tr. zák. a iné