NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
www.nssr.gov.sk

2 To 11/2010

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 13.12.2011 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J. M. H., § 8/1, § 9/2, § 250/1, 3a/, 4 Tr. zák.