2 To 10/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 14.03.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Bc. Radoslav Maršalek
§ 261 ods. 1 Tr. zák.