2 To 10/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.05.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J. D., § 250/1,5 Tr. zák. úč. do 1.1.2006 a iné