2 To 10/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 24.07.2012 11:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. P. B.,§ 9/2, § 148a ods. 1,2 písm. a/, § 88