2 TdoV 9/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.03.2016 14:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Andrej Babej, § 331 ods. 1,2 písm. b/ Tr. zák.