2 TdoV 8/2014

Kolégium:
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2014 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. J.Z.,§ 250/1,4 písm. b/ Tr. zák.