2 TdoV 4/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 13.05.2015 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. I.M., § 250 ods. 1, 4 Tr. zák. v znení účinnom do 1.9.1999