2 TdoV 19/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.02.2017 13:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ing. Peter Ďuračka
§ 250 ods. 1,ods. 4 Tr. zák.v znení úč. do 1.1.2006