2 TdoV 16/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 11.02.2016 12:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Zita Riedlmajerová
Ing. Marián Riedlmajer
pre § 225/1,4 písm. a,c/ Tr. zák.