2 TdoV 11/2015

Kolégium:
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 28.04.2016 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Maroš Príbelsky, § 329 ods. 1, ods. 2 Tr. zák.
zrušený