2 Tdo 9/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 24.02.2015 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
L. K.,§ 276 ods. 1,4 Tr. zák.
ZRUŠENÉ