2 Tdo 76/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 13.09.2016 10:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Marek Takáč a spol., § 172/1c,d,2e Tr.zák.