2 Tdo 76/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 29.01.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.V.,§ 145 ods. 1, 2 písm. c/ Tr. zák.