2 Tdo 69/2012

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.12.2012 09:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.J., § 200 ods. 1,2 písm. b/ Tr. zák. a iné
ZRUŠENÉ