2 Tdo 65/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 03.12.2013 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.J, § 212 ods. 2 písm. f/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák.