2 Tdo 64/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2017 11:10
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Juraj Šnajder
§ 174 ods. 1 Tr. zák.