2 Tdo 63/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 10.12.2013 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.T., § 345 ods. 1 Tr. zák. a iné