2 Tdo 62/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2017 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Jozef Bobkovič
§ 212 ods. 2 písm. a/, ods. 3 písm. b/ Tr. zák. a iné