2 Tdo 53/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 25.04.2017 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Daniel Valentovič,
§ 171 ods. 1 Tr. zák.