2 Tdo 53/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.09.2015 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. K., § 147 ods. 1, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. a iné