2 Tdo 51/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 06.10.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
S.B., § 207 ods. 2, 3 písm. b/ Tr. zák. a iné