2 Tdo 39/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.09.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
R. M., § 172/1c,d,2e Tr. zák.