2 Tdo 38/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 21.06.2016 11:40
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Dušan Köhler, § 212/2f,3b Tr. zák.