2 Tdo 37/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 11.08.2015 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
B.Š.,§ 186/1,2b, ods. 3 písm.a / Tr. zák. a iné
zrušené