2 Tdo 37/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 06.08.2013 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M.M., § 348 ods. 1 písm. d/ Tr. zák.
ZRUŠENÉ