2 Tdo 37/2011

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.10.2011 10:20
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
M. A., § 172 ods. 1 písm. c/, d/, ods. 2 písm. e/ Tr. zák.