2 Tdo 36/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 16.08.2016 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Silvester Dunka,§ 199 ods. 1,2 písm. b/ Tr. zák.
ZRUŠENÉ