2 Tdo 36/2014

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 08.07.2014 09:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
J.Ch., § 149/1,2a Tr. zák.