2 Tdo 34/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 19.07.2016 11:30
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Filip Králik, § 284/1b Tr.zák.