2 Tdo 31/2015

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.06.2015 11:00
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
V. Č., § 212 ods. 2 písm. a/, ods. 4 písm. a/ Tr. zák.