2 Tdo 27/2016

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Verejné zasadnutie
Termín: 31.05.2016 09:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Zuzana Rapcsáková, § 212/2f Tr. zák.