2 Tdo 26/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.06.2013 09:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-2, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
slob. prof.sl. A. K., § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zák.