2 Tdo 24/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2013 10:50
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
Ľ.L., § 172 ods. 1 písm. a/, c/, d/ Tr. zák.