2 Tdo 22/2013

Kolégium: Trestnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.05.2013 10:15
Miesto pojednávania: Župné námestie č. 13, Bratislava, miestnosť P-1, prízemie
Predseda senátu:
Členovia senátu:


Účastníci:
K.N., § 373 ods. 1, 2 písm. c/ Tr. zák. a iné